1

کریر چیست

در واقع کریر، حامل یا متصدی حملی است که وظیفه حمل و نقل فیزیکی کالا را برعهده می‌گیرد. این حامل می‌تواند دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد و در قوانین مختلف از آن نام برده شده است. شرکت‌های کشتیرانی، هواپیمایی، ریلی و جاده‌ای زیادی وجود دارند که به شکل کریری فعالیت می‌کنند. در واقع این شرکت‌ها دارای وسایل حمل و نقلی بوده و با شخص یا شرکت فرستنده کالا قرارداد امضا می‌کنند. بنابراین مسئولیت همه چیز بر عهده این شرکت‌ها خواهد بود.

مسئولیت و اختیارات چنین شرکت‌هایی در قوانین داخلی کشور و همچنین قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های مختلف تا حدودی پیش‌بینی شده است. بیشتر شرکت‌های کریری که در ایران فعالیت‌ میکنند، در زمینه حمل و نقل زمینی ارائه خدمات می‌کنند. اما شرکت‌هایی برای حمل و نقل دریایی و هوایی نیز وجود دارند.