درباره ما

فعالیت در حوزه تجارت و حمل و نقل دریای خزر
demo-attachment-45-Group-622
دیدگاه ما

رضایت مشتری

 

ماموریت ما

حمل کالا در سریعترین زمان

آماده سازی کانتینر جهت حمل  کالا

ارایه خدمات بندری و تشریفات گمرکی کالا در سریعترین زمان

 محافظت از کالا شما در انباری های گمرکی و بندری 

ارائه خدمات بازاریابی در کشور روسیه

ارزش شما

اعتماد شما بزرگترین دارایی ماست

تیم ما
op_651699-POYZ5I-961

آروین کوهی

سرپرست مجموعه
demo-attachment-45-Group-622
op_OG-1

آرمان کوهی

مسئول بازرگانی و هماهنگی کشتی