ارائه خدمات نمایندگی کشتیرانی

ارائه خدمات بندری ارائه خدمات نمایندگی به کشتی های تحت مالکیت کشور های روسیه ،ترکمنستان ، قزاقستان و آذربایجان در بنادر شمالی ایران ،لاجستیک بندری و خدمات بارشماری دارای خطوط کانتینری دریایی دریای خزر دارای مالکیت بیش از 50 دستگاه کانتینر در دریای خزر و دارای خطوط کانتینری ولگا ترمینال کشور روسیه حمل و نقل دریایی و فورواردی ریلی ارائه خدمات فورواردری کالا در حوزه دریای خزر CIS و انجام عملیات گروپاژ و حمل ترکیبی در بنادر شمالی ایران و همچنین ارائه خدمات ترانزیت کالا به بنادر جنوبی ایران( بندر عباس و …) ارائه خدمات ترانزیت کالا به صورت زمینی به مقصد کشور های همسایه ایران (عراق ، آذربایجان، افغانستان ) ارسال بار به بنادر حوزه دریای خزر (بندر هوسان و آلات آذربایجان،ترکمن باشی ترکمنستان، آکتائو قزاقستان ، آستارا خان و رستو روسیه و بنادر حوزه دریای سیاه ) انبارهای اختصاصی و تحت مالکیت دارای بیش از سه انبار اختصاصی با ظرفیت بیش از 100 هزار تن در داخل بنادر شمالی ایران(آستارا ، انزلی و نوشهر) که قابلیت نگهداری کالا بصورت فله و پالتیزه شده می باشد گواهینامه های ثبت شده دارای گواهینامه های شرکت ثبت شده و دارای گواهینامه های نمایندگی کشتیرانی از طرف اداره کل سازمان بنادر و کشتیرانی جمهور اسلامی ایران